Parafia św. Szymona
i Judy Tadeusza w Bielinach
Galeria
Pomoc dla świątyni

 

 

Nr konta parafialnego: 

54 2490 0005 0000 4530 3569 2782

 

 

Msze Święte

Dzień powszedni:

Poniedziałk, Środa, Piątek -  7.30

Wtorek, Czwartek, Sobota - 17.00

Niedziela

8.00; 10.00; 12.00

 

Maj, Czerwiec, Październik

Dzień powszedni:

16.30

Niedziela

8.00; 10.00; 12.00; 16.00 

 

Święta zniesione

8.00,10.0017.00 

Przydatne strony
Czytelnia artykuły
Satanizm (2014-05-18 00:52:15)
  SATANIZM -  termin określający przekonania i ideologie, charakteryzujące się wierzeniami związanymi z Szatanem lub filozofią akcentującą opozycyjną stronę świata bądź ludzkiej natury, również terminem tym określa się zjawisko społeczno-kulturowe, powstające na obrzeżach życia religijnego, jako wynik przekonania o sile i potędze Szatana lub Zła...
Kurs przedmałżeński (2014-02-22 10:58:40)
Przeszkody Małżeńskie   Przeszkoda małżeńska jest okolicznością, która na mocy prawa Bożego lub ludzkiego (kościelnego) przeszkadza w ważnym zawarciu małżeństwa. W świetle przepisów prawa kanonicznego jedną z trzech okoliczności (oprócz wad i braków odnoszących się do zgody małżeńskiej; oraz braków dotyczących formy kanonicznej)...
Intencje Mszy Świętych

Poniedziałek                          18 października

16.00   + Stefana Bartosa – od Zakładu Pogrzebowego z Gielniowa.

16.30   + Kazimierza w 3 r.śm. Stanisławę, Adama Wieczorków, Janinę, Antoniego Gad, Kazimierę, Romana Ziółkiewiczów, Władysławę Wierzbicką, Andrzeja Chałubińskiego, Ks. Leona Materkowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące – od Krystyny i Stanisława Wieczorków.

 

Wtorek                                   19 października

15.30   W intencji Parafian.

16.00   + Pawła Kalińskiego – od uczestników pogrzebu.

16.30   + Bogumiła Stępnia – od uczestników pogrzebu.

 

Środa                                     20 października

16.00   + Genowefę Bobrowską – od Sióstr Służek z Mariówki.

16.30   + Michała w k.r.śm. Mariannę Widorowskich, zm. z tej rodziny, Antoninę, Władysława Kozłowskich i zm. z tej rodziny – od Zofii i Stefana Kozłowskich.

 

Czwartek                                21 października

16.00   + Józefa Pierzchałę – od rodziny Witkowskich ze Smogorzowa.

16.30   + Józefa w 25 r.śm. Janinę Pielasów, Tadeusza, Dariusza, Krystynę Wasiaków, Jadwigę Namielską, Artura Białka, Elżbietę Kobyłkę, zm. dziadków i babcie – od rodziny Pielasów.

 

Piątek                                     22 października

16.00   + Zofię Nowak – od uczestników pogrzebu.

16.30   + Stefana Bartosa – od Nadzwyczajnych Szafarzy.

 

Sobota                                    23 października

15.30   + Bronisławę, Grzegorza Stropów, Władysława Michałowicza, Bogumiła Stępnia – od Sabiny Franas.

16.00   + Genowefę Bobrowską – od uczestników pogrzebu.

16.30   Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Karola. Prosząc o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia i opiekę NM Panny i Patronów naszej Parafii dla Jubilata – od rodziców.

 

XXX   Niedziela zwykła         24 października

8.00     + Franciszkę w 10 r.śm. Józefa Kobyłków, Franciszkę, Stanisława Jędrzejczaków, Franciszka, Piotra Kobyłeckich – od Moniki i Stanisława Kobyłków.

10.00   Od Marii Wiktorowicz. 

12.00   + Józefa, Stanisławę Sroków w k.r.śm. Andrzeja Wojsę, zm. z rodziny Sroków, Kobyłków, Wesołowskich, Jurków, Urbańczyków, zm. Księży, którzy pracowali w tej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące – od Wojciecha Sochy.

16.00   + Stanisława, Agnieszkę Kowalskich, Stanisława, Józefę, Mirosława Wierzbickich, Alojzę, Piotra Płucienników, zm. z rodziny Wierzbickich, Kowalskich, Chałubińskich, zm. dziadków i babcie – od Stanisławy Płuciennik.